Gebeure wat binne ons kerkgebou gebeur:

Informele Rondetafeleredienste

Doopgeleenthede: