NG Kerk
George - Tuinedal
Ons sien uit daarna om u te verwelkom by ons erediens, elke Sondag 9vm......
h/v Palgrave en Kasteel straat, Dormehls Drift, George
Pastorale Versorging

Daar is verskeie maniere waarop versorging in die gemeente plaasvind:

- 'n Verskeidenheid van kleingroepe vorm die primêre ruimte waarbinne geloofsgroei
   plaasvind en onderlinge versorging gekoester word

- Kerkraadslede en wyksleiers is verantwoordelik vir versorging in wyksverband

- Die erediens op Sondae dien as plek van ontmoeting met die lewende Versorger

- Die lereaar besoek deurlopend nuwe lidmate, doen pastorale besoeke by mense met
  spesifieke behoeftes, doen weekliks hospitaalbesoek, besoek lidmate wat dit aandui
  met die besoekversoek vorms wat in die voorportaal van die kerk en in die saal op die
  inligtingstafel te kry is en het 'n pastorale spreekkamer wat ingerig is by die pastorie.WYSIWYG Web Builder
© Tuinedal 2017