As HUISGESIN van God wil Tuinedal ‘n veilige ruimte wees waar goed VERSORGDE en TOEGERUSTE lidmate GESTUUR word na ‘n stukkende wêreld – tot eer van God.

HUISGESIN

VERSORG

TOEGERUS

GESTUUR

Dagboek

Kerk byeenkomste

Daar is tans ’n aansienlike styging in die infeksiekoers van die Covid-19-virus in die Suid-Kaap. George is as “hotspot” deur die Premier van die Wes-Kaap verklaar. Die munisipaliteit het gevolglik strenger maatreëls vir geloofsgemeenskappe afgekondig. Een van die leierskap se belangrikste oorwegings is die veiligheid en gesondheid van ons lidmate. Daarom is daar besluit om Tuinedal se eredienste (vir eers) te staak. Die situasie sal deurlopend gemonitor word en die gemeente sal via die verskillende mediaplatforms ingelig gehou word. Die kerkkantoor sal steeds daagliks funksioneer. Ons hou aan met die huiskerkliturgie wat Sondagoggende, 08:00 uitgestuur word. Dankie vir elke lidmaat se begrip en samewerking. Ds. Pieter en ds. Cor is steeds beskikbaar vir pastorale versorging. Kontak hulle gerus by 076 591 8390 (ds. Pieter) en 083 661 8420 (ds. Cor).

Huiskerk-liturgie

Ons kyk terug en glo vorentoe.https://youtu.be/aS56mrPvG34 Laai jou huiskerk af en beleef eenheid, apart van mekaar.

Snapscan, EFT en ATM

Onthou om jou maandelikse bydrae en bankkollekte steeds oor te betaal. Jy kan dit per EFT of by die ATM inbetaal. Nedbank 114 289 5416

Pandemie-nuus

Kyk gerus by www.sacoronavirus.co.za en https://www.kaapkerkadmin.co.za/koronavirus/ vir nuttige inligting.

Huurkontrakte, ooreenkomste en samewerking

Die huurkontrak met Laerskool George-Suid is in die finale fases van afronding en sal binnekort onderteken word. Die gesamentlike Sinergie Taakspan tussen Tuinedal en George-Suid gemeente se werk is na baie ure se saam praat oor die kerk van die toekoms afgehandel. Ons het begin as formele taakspan en geëindig as ʼn groep vriende wat saam die Here se stem gehoor het. Ons is opgewonde oor nuwe gestaltes van kerkwees in George. Die verslag dien op 30 November by die onderskeie kerkrade vir bespreking.

Jaarkalender 2020

Nuwe Lidmaatvorm

Debietorder

Kontak ons

Erediens tyd: 09:00

Tel: 044 873 4383
Whatsapp: 061 470 3626
E-pos: admin@tuinedal.co.za

Nedbank tjekrekening: 114 289 5416

Adres: H/v Palgrave en Kasteelstrate, Dormehlsdrift

Of stuur 'n boodskap