As HUISGESIN van God wil Tuinedal ‘n veilige ruimte wees waar goed VERSORGDE en TOEGERUSTE lidmate GESTUUR word na ‘n stukkende wêreld – tot eer van God.

HUISGESIN

VERSORG

TOEGERUS

GESTUUR

Praat met ons!

Skandeer die onderstaande QR-kode en kom in kontak met ons!

Pandemie-nuus

Kyk gerus by www.sacoronavirus.co.za en https://www.kaapkerkadmin.co.za/koronavirus/ vir nuttige inligting.

Snapscan, EFT en ATM

Onthou om jou maandelikse bydrae en bankkollekte steeds oor te betaal. Jy kan dit per EFT of by die ATM inbetaal. Nedbank 114 289 5416

Kanker – dit raak almal.

Ondersteun gerus iemand wat besig is om die kankerpad te stap. Koop gerus die boek @ R200 deur vir liz.pegram@gmail.com ‘n e-pos te stuur.

Kleingroepmateriaal argief.

Weeklikse Bulletin

Jaarkalender 2021

Erediens-besprekingsvorm

Kontak ons

Erediens tyd: 09:00

Tel: 044 873 4383
Whatsapp: 061 470 3626
E-pos: admin@tuinedal.co.za

Nedbank tjekrekening: 114 289 5416

Adres: H/v Palgrave en Kasteelstrate, Dormehlsdrift

Of stuur 'n boodskap

Borge en verskaffers

Ons is dankbaar vir ons borge en verskaffers wat altyd help om Tuinedal te dra en te verbeter. Ondersteun hulle gerus!