As HUISGESIN van God wil Tuinedal ‘n veilige ruimte wees waar goed VERSORGDE en TOEGERUSTE lidmate GESTUUR word na ‘n stukkende wêreld – tot eer van God.

HUISGESIN

VERSORG

TOEGERUS

GESTUUR

Dagboek

Kerk byeenkomste

Daar is tans ’n aansienlike styging in die infeksiekoers van die Covid-19-virus in die Suid-Kaap. George is as “hotspot” deur die Premier van die Wes-Kaap verklaar. Die munisipaliteit het gevolglik strenger maatreëls vir geloofsgemeenskappe afgekondig. Een van die leierskap se belangrikste oorwegings is die veiligheid en gesondheid van ons lidmate. Daarom is daar besluit om Tuinedal se eredienste (vir eers) te staak. Die situasie sal deurlopend gemonitor word en die gemeente sal via die verskillende mediaplatforms ingelig gehou word. Die kerkkantoor sal steeds daagliks funksioneer. Ons hou aan met die huiskerkliturgie wat Sondagoggende, 08:00 uitgestuur word. Dankie vir elke lidmaat se begrip en samewerking. Ds. Pieter en ds. Cor is steeds beskikbaar vir pastorale versorging. Kontak hulle gerus by 076 591 8390 (ds. Pieter) en 083 661 8420 (ds. Cor).

Eredienste saam met Moederkerk Stellenbosch

Tuinedal is al vir die laaste paar maande in ’n vennootskap met Moederkerk op Stellenbosch. Elke oggend se dagmeditasie kom vandaar. Gaan luister gerus na hulle Kerssangdiens by die Youtube-skakel: https://www.youtube.com/watch?v=V-tph5PKIKQ Vanaf 27 Desember tot 24 Januarie skakel ons elke Sondag in by hulle digitale erediens op Youtube. Daar sal dus hierdie Sondae nie ’n huiskerkliturgie uitgestuur word nie.

Huiskerk-liturgie

Soos bo vermeld, skakel ons deur die volgende paar weke in by Moederkerk in Stellenbosch. Hul erediens word om 9h30 uitgesaai. Sondag 24 Januarie Marié Britz Tema: Epifanie Teks: Matt 7:24-29

Snapscan, EFT en ATM

Onthou om jou maandelikse bydrae en bankkollekte steeds oor te betaal. Jy kan dit per EFT of by die ATM inbetaal. Nedbank 114 289 5416

Tuinedal op die grootskerm

Die Suid-Kaap Kinderkoor het onlangs 'n opname van die volkslied vir eNCA gemaak en Tuinedal se liturgiese ruimte hiervoor gebruik. Kyk gerus die videogreep deur op die skakel te klik. Besoek gerus hulle webtuiste by http://www.sccchoir.co.za/index.php?comp=article&id=46&op=view

Pandemie-nuus

Kyk gerus by www.sacoronavirus.co.za en https://www.kaapkerkadmin.co.za/koronavirus/ vir nuttige inligting.

Huurkontrakte, ooreenkomste en samewerking

Die huurkontrak met Laerskool George-Suid is in die finale fases van afronding en sal binnekort onderteken word. Die gesamentlike Sinergie Taakspan tussen Tuinedal en George-Suid gemeente se werk is na baie ure se saam praat oor die kerk van die toekoms afgehandel. Ons het begin as formele taakspan en geëindig as ʼn groep vriende wat saam die Here se stem gehoor het. Ons is opgewonde oor nuwe gestaltes van kerkwees in George. Vind Tuinedal se besluit en die volledige verslag hieronder.

Jaarkalender 2020

Nuwe Lidmaatvorm

Debietorder

Weeklikse Bulletin

Kontak ons

Erediens tyd: 09:00

Tel: 044 873 4383
Whatsapp: 061 470 3626
E-pos: admin@tuinedal.co.za

Nedbank tjekrekening: 114 289 5416

Adres: H/v Palgrave en Kasteelstrate, Dormehlsdrift

Of stuur 'n boodskap

Borge en verskaffers

Ons is dankbaar vir ons borge en verskaffers wat altyd help om Tuinedal te dra en te verbeter. Ondersteun hulle gerus!