As HUISGESIN van God wil Tuinedal ‘n veilige ruimte wees waar goed VERSORGDE en TOEGERUSTE lidmate GESTUUR word na ‘n stukkende wêreld – tot eer van God.

HUISGESIN

VERSORG

TOEGERUS

GESTUUR

Dagboek

Kerk byeenkomste

In lyn met ons vorige besluit rakende eredienste, neem ons die huidige COVID-19 konteks van George in ag. Ons besluit dat daar vanaf Sondag 6 September weer eredienste in die kerkgebou aangebied sal word, met inagneming van al die regulasies. Dit is raadsaam dat persone bo die ouderdom van 60 of/en met onderliggende siektes liefs nie eredienste in hierdie tyd sal bywoon nie. Daar word ook steeds voortgegaan met die huiskerkmodel wat op al ons kommunikasieplatvorms gedeel word. Lidmate wat verkies om nie die dienste by te woon nie a.g.v. hulle persoonlike risikoprofiel, word dus steeds bedien. • Reëlings vir erediens bywoning: o Erediens sal om 9:00 plaasvind. o Daar is ʼn beperking van 50 lidmate wat die diens kan bywoon. o Daar sal streng aan COVID-19 regulasies voldoen word. (bv. toets vir temperatuur en dra van maskers) o Almal wat die diens wil bywoon, moet asb. vir Betsie kontak per Whatsapp of e-pos om plek te bevestig. o Bespreek asb. jou plek teen Vrydag 12:00 sodat al die nodige reëlings getref kan word. o Almal is steeds welkom!!

Huiskerk-liturgie

Wanneer mure nie val nie… ‘n vasgryp aan die beloftes van God. (Stuur 'n Whatsapp vir 0614703626 vir 'n beter kwaliteit weergawe klankgreep.) https://www.youtube.com/watch?v=0B_lnQIITxU Laai jou huiskerk af en beleef eenheid, apart van mekaar.

Snapscan, EFT en ATM

Onthou om jou maandelikse bydrae en bankkollekte steeds oor te betaal. Jy kan dit per EFT of by die ATM inbetaal. Nedbank 114 289 5416

Verhuring aan Laerskool George-Suid

Laerskool George-Suid se aanbod om die verhuring van ons fasiliteite. Die Kerkraad het besluit om LGS se aanbod te aanvaar om al ons verhuurbare ruimtes te gebruik as ʼn satelliet-kampus vir die skool. Die kerk en die saal sal steeds beskikbaar wees vir Tuinedal se gebruik. ʼn Taakspan van 3 lede, Louis Taljaard, Jannie Joubert en André de Kock, is afgevaardig om die fyner detail van die huurkontrak met LGS te beding.

Deurry Kosfees!

Bederf jou gesin met ‘n Deurry-aandete. Kry meer as wat jy verwag en betaal minder as wat jy dink! Klik op die skakel hieronder en bestel sommer vinnige julle aandete en meer!

Nouer samewerking met George-Suid Gemeente

Nouer samewerking met George Suid Gemeente. Die kerkraad het besluit die tyd is ryp om met ons buur-gemeente saam te besin of sinergie tussen die twee gemeentes, beter die Koninkryk sal dien. ʼn Taakspan bestaande uit 18 lede (9 uit elke gemeente), is saamgestel om ernstig te ondersoek of die twee gemeentes saam beter as apart kan wees (sinergie). Die Taakspan sal teen einde November verslag doen aan die twee kerkrade. Bid asseblief vir hierdie proses.

Pandemie-nuus

Kyk gerus by www.sacoronavirus.co.za en https://www.kaapkerkadmin.co.za/koronavirus/ vir nuttige inligting.

Jaarkalender 2020

Nuwe Lidmaatvorm

Debietorder

Weeklikse Bulletin

Kontak ons

Tel: 044 873 4383
Whatsapp: 061 470 3626
E-pos: admin@tuinedal.co.za

Nedbank tjekrekening: 114 289 5416

Adres: H/v Palgrave en Kasteelstrate, Dormehlsdrift

Of stuur 'n boodskap