As HUISGESIN van God wil Tuinedal ‘n veilige ruimte wees waar goed VERSORGDE en TOEGERUSTE lidmate GESTUUR word na ‘n stukkende wêreld – tot eer van God.

HUISGESIN

VERSORG

TOEGERUS

GESTUUR

Dagboek

Huiskerk-liturgie

Josef – hongersnood bring mense bymekaar. Laai gerus jou Huiskerk-liturgie af en in 'n groep, beleef eenheid, apart van mekaar. Lied: https://youtu.be/-c6pl6CaiD0

Pandemie-nuus

Kyk gerus by www.sacoronavirus.co.za en https://www.kaapkerkadmin.co.za/koronavirus/ vir nuttige inligting.

Kerk byeenkomste

Die kerkraad van Tuinedal het besluit dat ons op hierdie stadium nog nie gaan begin met eredienste nie. Ons plaas 'n hoë premie op die veiligheid en gesondheid van alle lidmate. Die kerkraad is van mening dat die huidige huiskerkmateriaal wat gewhatsapp word aan 'n groot behoefte van geestelike versorging voldoen. Die dominees sal steeds voortgaan met oproepe en foongebede. As u enige geestelike behoefte het, kontak ons gerus. Die kerkkantoor is oop op Maandag EN Vrydag van 09h00 tot 11h00. Op die ander dae is Betsie telefonies beskikbaar. Groete, di Pieter en Cor.

Snapscan, EFT en ATM

Onthou om jou maandelikse bydrae en bankkollekte steeds oor te betaal. Jy kan dit per EFT of by die ATM inbetaal. Nedbank 114 289 5416

Jaarkalender 2020

Nuwe Lidmaatvorm

Debietorder

Weeklikse Bulletin

Kontak ons

Tel: 044 873 4383
Whatsapp: 061 470 3626
E-pos: admin@tuinedal.co.za

Nedbank tjekrekening: 114 289 5416

Adres: H/v Palgrave en Kasteelstrate, Dormehlsdrift

Of stuur 'n boodskap